Home | Interim Management | Management & Executive Search | Werkwijze | Vacatures | Contact & Inschrijving

Specialist Ouderengeneeskunde (Noord-Holland Nrd)

Onze opdrachtgever biedt een breed pakket aan van zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen.

Binnen het enthousiaste en collegiale artsenteam, bestaande uit geregistreerde algemeen geriaters, verpleeghuisartsen/specialist ouderengeneeskunde en twee AIOS is ruimte voor een nieuwe collega. De werkzaamheden beslaan vrijwel het gehele spectrum aan mogelijke verpleeghuiszorg, zowel intramuraal als extramuraal. Voorbeelden zijn een transferafdeling, consultatie in de 1e lijn, een regionaal DOC-team, zorg aan verstandelijk gehandicapten en samenwerking binnen de ouderenpsychiatrie.

Een belangrijk deel van de basisverpleeghuiszorg wordt meer en meer geboden buiten het verpleeghuis zelf. Binnen de organisatie is er een cultuur waarin kleinschaligheid en korte lijnen met collega’s de boventoon voeren. De goede onderlinge band binnen de artsengroep wordt onderhouden in gezamenlijke wekelijkse overlegvormen, waarin structureel ruimte wordt geboden voor vakinhoudelijke en beschouwende aspecten van het vak.

De functie is ingeschaald in FWG 70. Graag komen wij in contact met een arts die de vele nieuwe uitdagingen, met name wijkgericht werken, met dit enthousiaste en collegiale team wil aan gaan. Parttime dienstverband behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie neemt u contact op met ons bureau: tel. 070-3876316. Wij staan u met plezier te woord. Uw schriftelijke sollicitatie richt u aan KWSprofessionals, t.a.v. Christina Kors, Postbus 17111, 2502 CC Den Haag of per email: info@kwsprofessionals.nl.

Terug naar vacaturelijst


Copyright 2008 www.kwsprofessionals.nl. Alle rechten voorbehouden.